SELAMAT DATANG DI BLOG WEB SITE KU

Minggu, 07 Maret 2010

TUHAN JESUS PUN DI SUNAT KENAPA UMAT CHRISTIAN TIDAK?

Lazimnya, kita beragama cuma ikut orang tua sahaja. Kita tak fikir apa agama itu benar atau salah.Jika kita lahir di timur dari keluarga islam, maka kita islam.

Jika kita lahir di barat dari keluarga christian, maka kita christian.
Jika kita lahir di Himalaya dari keluarga budha, maka kita jadi bhisksu.


19 keyakinan, meski yakin sangat dengan seyakin-yakinnya, maka tetap lah tak bermakna ada 19 Tuhan,tetap Tuhan cm 1 !

1 Tuhan bmakna 1 Agama yg sebenar,macam mana kita boleh tahu sebuah agama benar???

Jadi, dalam soalan ini kita TIDAK BICARA TENTANG KEYAKINAN, tapi kita paparkan BUKTI KEBENARAN.

Jika Islam Benar, apa buktinya?
Jika Christian Benar, apa buktinya?

Untok membuktikan sebuah agama benar, maka tak boleh ditengok dari kesalahan ummatnya, kerana ummat tetaplah manusia yg tak sempurna.

Pembuktian sebuah agama benar pun tak boleh ditengok dari pendapat orang, kerana lain orang lain fikiran, & ada ramai pendapat orang dimuka bumi ini yg satu sama lain berbeza.

Pembuktian sebuah agama benar kena dilihat dari kitabnya, jika memang kitab itu dari Tuhan, maka TAK BOLEH ada kesalahan sesikit apapun.

Ramai dalam Qur'an disebut Taurot & Injil yg kena kita imani, tapi Taurot & Injil itu sudah tak suci lagi, maknanya, ayat yg betul itu ramai, tapi yg salah pun ramai sangat, jumlahnya menjumpai RIBUAN KESALAHAN.

Dan, ramai pulak ajaran dalam alkitab christian yg tak diketahui, disembunyikan, tak dilaksanakan, diingkari & bahkan diejek pulak oleh ummat christian sendiri.
------------------------------
Salah satu ajaran yg hilang itu ialah BER-KHATAN / BER-SUNAT.
Ramai sangat ummat christian tak mengamalkan KHATAN / SUNAT.

Padahal ini diajarkan dalam alkitab yg ditangan mereka. Sy tak asal cakap sahaja, smua kena ada bukti, dan bukti terkuat ialah kitab.

Kejadian 17:7. Aku akan mengadakan perjanjian antara Aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi PERJANJIAN YANG KEKAL, supaya Aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu.
17:8 Kepadamu dan kepada keturunanmu akan Kuberikan negeri ini yang kaudiami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan Kuberikan menjadi milikmu untok selama-lamanya; dan Aku akan menjadi Allah mereka."
17:9 Lagi firman Allah kepada Abraham: "Dari pihakmu, engkau HARUS MEMEGANG PERJANJIAN-KU, engkau dan KETURUNANMU TURUN-TEMURUN.
17:10 Inilah perjanjian-Ku, yang HARUS kamu pegang, perjanjian antara Aku dan kamu SERTA KETURUNANMU, yaitu setiap laki-laki di antara kamu HARUS DISUNAT;
17:11 HARUSLAH DIKERAT KULIT KHATANMU dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara Aku dan kamu.
17:12 Anak yang berumur delapan hari HARUSLAH DISUNAT, yakni SETIAP LAKI-LAKI di antara kamu, TURUN-TEMURUN: baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu.
17:13 Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang HARUS DISUNAT; maka dalam dagingmulah perjanjian-Ku itu menjadi PERJANJIAN YANG KEKAL.
17:14 Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu HARUS DILENYAPKAN dari antara orang-orang sebangsanya: ia telah MENGINGKARI perjanjian-Ku."

Dan memang para Nabi pun berkhatan & mengikuti PERJANJIAN KEKAL ini, sy tak asal cakap, semua kena ada bukti:

Nabi Ibrahim AS & Nabi Ismail AS bersunat
Kejadian 17:26 Pada hari itu juga Abraham dan Ismael, anaknya, disunat.

Nabi Ishak AS bersunat
Kejadian 21:4 Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur delapan hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya.

Nabi Yosua (Nabi kecil dari Bani Israel) menuruti perintah Sunat
Yosua 5:7 Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikan-Nya ganti mereka, mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat, karena mereka tidak disunat dalam perjalanan.

Nabi Yesaya menuruti Sunat, Tak bersunat ialah Najis
Yesaya 52:1. Terjagalah, terjagalah! Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion! Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus! Sebab tidak seorangpun yang TAK BERSUNAT atau YANG NAJIS akan masuk lagi ke dalammu.

Nabi Yeremia memerintahkan Sunat
Yeremia 4:4 Sunatlah dirimu bagi TUHAN, dan jauhkanlah kulit khatan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murka-Ku mengamuk seperti api, dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan, oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat!"

Nabi Yehezkiel, tak bersunat ialah najis
Yehezkiel 44:7 yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya masuk dalam tempat kudus-Ku dan dengan kehadirannya mereka menajiskannya waktu kamu mempersembahkan santapan-Ku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu kamu lebih mengingkari perjanjian-Ku dari pada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah.

Mungkin paderi/pendeta cakap itu tak betul kerana ayat itu diletak kat Old Testament/Perjanjian Lama/"Taurot" yg sudah tak berlaku.

... ^_^ ... Kalo macam tu, kita tengok pulak ayat dalam "Injil"/Perjanjian Baru/New Testament.

Kisah 15:5 Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi, yang telah menjadi percaya, datang dan berkata: "Orang-orang bukan Yahudi HARUS DISUNAT dan DIWAJIBKAN untok menuruti hukum Musa."

Nabi Yohanes pun disunat (Nabi Yahya AS)
Lukas 1:59 Maka datanglah mereka pada hari yang kedelapan untuk menyunatkan anak itu dan mereka hendak menamai dia Zakharia menurut nama bapanya,
1:60 tetapi ibunya berkata: "Jangan, ia harus dinamai Yohanes."

Jesus pun disunat
Lukas 2:21. Dan ketika genap delapan hari dan Ia harus disunatkan, Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum Ia dikandung ibu-Nya.

Dari Ayat ini, boleh diambil kesimpulan:
1. Khatan ialah Perjanjian K E K A L S E L A M A N Y A.
2. Khatan berlaku T U R U N - T E M U R U N
3. Khatan itu H A R U S & W A J I B kepada semua laki-laki
4. Khatan itu D I K E R A T K U L I T K H A T A N,bukan khatan hati
5. Jika melanggar maka harus D I L E N Y A P K AN dari muka bumi

Tetapi, ajaran dari ALLAH yang dilaksanakan oleh SEMUA para nabi terdahulu & SEMUA laki-laki terdahulu dihilangkan oleh christian berdasarkan ayat:

Surat Paulus yang Pertama pada Jemaat di Galatia 6:15 Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya.

Dengan hujjah ayat diatas lah, Perjanjian Sunat YANG KEKAL SELAMANYA yang ditaati seluroh Nabi & jelas ramai tertulis dalam Kitab "Suci" dikhianati oleh mereka.

Dan terbukti mereka mengkhianati PERJANJIAN KEKAL SELAMANYA yg ditaati oleh Jesus sendiri. Kalau pun ada ummat christiani yg berkhatan, maka kebanyakan bukan kerana taat hukum taurot, tapi kerana tujuan kesihatan.

Tapi jika ada ummat christiani yg berkhatan, atau orang murtadin kafir sudah berkhatan & masok christian, maka tidak akan diselamatkan oleh Jesus. Ini bukan sy yg cakap, tapi Paulus:

Galatia 5:2 Sesungguhnya, aku, Paulus, berkata kepadamu: jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus SAMA SEKALI TIDAK AKAN BERGUNA BAGIMU.

Maknanya orang christian yg berkhatan, maka tidak akan diselamatkan oleh Jesus. Jadi ada baiknya mereka mengambil kembali kulit khatan yang telah dipotong, lalu dibawa ke Hospital / Doktor untok dijahit / disambung seperti semula supaya Jesus boleh berguna.

Tapi, sy hairan, jika paulus cakap Kristus tak berguna bagi orang yg dikhatan, lalu apa pasal dia bersunat pulak?

Paulus pun bersunat
Filipi 3:4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi:
3:5 disunat pada hari kedelapan, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi,

Dan T E R B U K T I jika Nabi Isa pun sesungguhnya mengajarkan SUNAT kepada ummatnya, tapi ajaran itu telah dihilangkan oleh gereja.

Dan ajaran yg telah hilang itu, dimurnikan kembali oleh ALLAH dengan datangnya ISLAM yang Rahmatan Lil'Alamiin.

Jika sunat itu salah... Mana buktinya? Mana ayatnya?
Jika Jesus sahaja bersunat... mengapa ummatnya tidak?
Mengapa khianati Jesus & menuruti Paulus?
Nak ikut Jesus atau nak ikut Paulus?

1 lagi soalan... Dan ini berdasar ayat:
Lukas 2:21. Dan ketika genap delapan hari dan Ia harus disunatkan, Ia
diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum Ia
dikandung ibu-Nya.

Ayat diatas menulis jika: "Tuhan" Jesus disunatkan...
Mungkinkah disunat tapi tidak memiliki... maaf... zakar?
Tidak mungkin.... pasti memiliki zakar... tapi
Mungkinkah Tuhan memiliki kemaluan???
Mungkinkah Kemaluan Tuhan disunat???

Maaf, sy tak hina Nabi Isa, kerana ia ialah termasok Nabi mulia umat Islam.
Tapi disini yg sy ragukan ialah soalan gelaran "TUHAN" yg diberikan pada Nabi Isa.
Mungkinkah Tuhan memiliki kemaluan???
Mungkinkah kemaluan Tuhan disunat???

Dan sy cakap seperti ini bukan menurut hati sy, tetapi selalunya berdasar kitab iaitu:
Lukas 2:21. Dan ketika genap delapan hari dan Ia harus disunatkan, Ia
diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum Ia
dikandung ibu-Nya.

Jadi jangan marah pada sy, tapi marahlah kepada kitab, mengapa kitab menulis TUHAN DISUNAT. Sebaiknya dihapus sahaja ayat itu & ditukar dengan: TUHAN TIDAK PERNAH DISUNAT.

Jika ada yg melanggar PERJANJIAN KEKAL soalan khatan / sunat ini, maka ancamannya lagi lebih kejam dari hukuman pejabat yg Corruption kerana pelanggar hukum sunat ini HARUS dihukum mati!

Kejadian 17:14 Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu HARUS DILENYAPKAN dari antara orang-orang sebangsanya: ia telah MENGINGKARI perjanjian-Ku."

Jadi, ada baiknya lelaki dari ummat christian bersunat
Tak payah malu kerana Nabi Ibrahim pun bersunat ketika sudah tua

Dan ada baiknya ummat christiani bersyahadat:
Tidak ada Tuhan Selain ALLAH
Isa Rasulullah... ^_^

Dan juga ada baiknya jika ber-wudhu sebelum masok gereja...
Membuka kasut & alas kaki sebelum masok gereja...
Bersujud seperti Jesus sujud...
Menghadap Kiblat seperti para Nabi terdahulu...
Berdo'a hanya kepada ALLAH sahaja... bukan kepada Jesus...
Bertahajud seperti Jesus bertahajud...
Dan ada baiknya pulak Gereja itu dirubah arahnya menghadap kiblat...

Page ini dibuat untok ummat muslim sahaja dengan tujuan:
1. Melindungi ummat dari Missionaries Christian

2. Menguatkan Islam & akidah dengan bukti nyata Kitab-kitab yg ada.

3. Boleh melawan missionaries kafir yg cuba menarik dengan budaya, fikiran, busana, media massa agar anak Islam menjadi kafir.... See More

4. Memutuskan hujjah para Pluralism, Liberalism yg mengatakan semua agama sama, semua agama baik, semua agama boleh masok surga.

5. Kebangkitan Islam, kerana Islam tak kan bangkit selama ummatnya masih tak yakin Islam & tak dapat buktikan islam sebagai satu-satunya agama sebenar

6. Dapat juga jika nak diguna untok membela diri saat ummat christian menyerang kita, kerana jika kita cakap:

Hai ummat chritian, dilarang makan babi kerana tertulis dalam Qur'an ayat ini & itu, maka mereka tak nak ikut kerana mereka tak percaya pada Qur'an... Tapi jika kita cakap: Hai ummat christian, jangan makan babi kerana babi pun tertulis haram dalam Imamat 11:7 & Ulangan 14:8,,, maka apakah mereka nak khianati pulak kitab ditangan mereka sendiri?

Kena di ingat jika bukan kita yg menyerang mereka, tapi mereka lah yg menyerang kita sejak semula pertama melalui mass media & segala cara.

Mereka lah yg menghina Nabi kita sementara kita tak pernah menghina Nabi Isa AS, kerana Nabi Isa AS itu tetaplah salah satu dari Nabi Mulia dari Islam yg WAJIB diimani.

Hak kita untok membela saudara & akidah kita.

Jika ada ummat christiani yg tengok ni, maaf, jangan la marah pd sy, tapi marah lah pada alkitab yg ada ditangan awak sendiri. Sy cakap bukan dari hati, tapi selalunya ada BUKTI NYATA dari kitab daripada christian & Qur'an.

Jika Khatan/Sunat itu salah... mana ayatnya...???

Sekali lagi... ISLAM TERBUKTI BENAR !!!
Christian terbukti mengingkari alkitab ditangan mereka sendiri... ^_^ (Sumber : www.facebook.com/pages/-ISLAM-TERBUKTI-BENAR-/298400792751?ref=nf)

33 komentar:

 1. Saya adalah seorang Nasrani...dan saya pun disunat!!!
  Saya rasa tidak ada ajaran di agama kami yg menolak hal tersebut dan justru menganjurkan kami utk disunat.
  Mungkin ada keterlibatan bawaan budaya di beberapa daerah yg mungkin menafsirkan berbeda isi dari Injil tsb. Tp jelas tidak ada dalam ajaran Kristen yang menyalahkan hal bersunat.

  dan untuk pertanyaan Anda tentang apakah Tuhan disunat "memiliki kemaluan"... dalam pemahaman dan pemikiran yg saya ketahui saya akan menjawab "Ya"...
  Perjanjian Baru :
  Yohanes 3:16 "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal".
  Dalam ajaran kami, salah satu bukti seseorang benar2 menghargai,menyayangi dan peduli kepada sesamanya/sesuatu adalah dengan bentuk kerelaan diri mengorbankan hal terbaik yang kita miliki/yg ada pada kita kepada sesamanya.
  Demikian juga Bapa Kami di Surga, dapat terbukti betapa Dia menyayangi manusia dengan Ia mengorbankan diriNya sendiri dalam rupa Jesus/anakNya (prinsip tritunggal) untuk menebus dosa manusia yang sudah terlalu banyak bersalah.
  Dalam rupa Yesus Kristus, Ia sepenuhnya (100%) merupakan seorang sosok manusia/identik, yang juga sama seperti kita manusia (memiliki kemaluan) serta memiliki gejolak dan rasa yang sama seperti kita manusia.
  Namun disinilah letak kemahaagungan Tuhan ditunjukkan, bahwa walaupun diriNya merupakan 100% manusia tapi Dia menunjukkan bahwa Dia tidak pernah jatuh dalam dosa sedikitpun, tidak seperti halnnya kita manusia. Melalui hal inilah Ia ingin menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya kita(manusia) mampu untuk "tidak terjerumus dalam dosa" jika kita menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada Bapa, bertindak sesuai keinginan Bapa dan tentunya apabila Bapa berkenan dalam kehidupan kita seperti halnya Yesus.
  Dan dalam pemikiran kami, "kemaluan" bukanlah hal yang "hina". Tidak ada satupun hal yang hina dari ciptaan Tuhan. Semuanya diciptakan untuk kemuliaanNya. Hanya manusia saja yang menyalahgunakannya dan menjadikannya seaakan hina.
  Plan Operio Yonathan
  (plancer_zero@yahoo.co.id)

  BalasHapus
  Balasan
  1. Tolong keluarkan ayat injil yang Yesus menyatakan dengan lisannya sendiri bahwa ia berkata ;aku ALLAH atau aku Anak ALLAH maka sembahlah aku !

   Hapus
  2. soalan bodoh islam yg sudah dijawab berulang kali

   Hapus
  3. Maaf mengapa anda tidak mengutip keseluruhan dari kitab kejadian 17 tersebut?
   Mengapa selalu melewatkan kejadian 17:18-21 ????
   Saya akan coba tampilkan agar saudara" yg beragama muslim tahu kenapa saya tidak mengimani muhamad

   Kejadian 17:18-21
   18. Dan Abraham berkata kepada Allah: "Ah, sekiranya Ismael diperkenankan hidup di hadapan-Mu!"
   19. Tetapi Allah berfirman: "Tidak, melainkan isterimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan Aku akan mengadakan perjanjian-Ku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya.
   20. Tentang Ismael, Aku telah mendengarkan permintaanmu; ia akan Kuberkati, Kubuat beranak cucu dan sangat banyak; ia akan memperanakkan dua belas raja, dan Aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar.
   21. Tetapi perjanjian-Ku akan Kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sara bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga."

   Pada kejadian 17:18 Abraham memohon kepada Allah untuk melayakkan Ismail karena pada saat itu anak Abraham hanya ismail,tapi jawaban Allah pada kejadian 17:19 mengatakan bahwa perjanjian tersebut bukan berlaku terhadap ismail yang merupakan keturunan dari budak mesir tapi dengan Ishak anak dari Sarah istri sah Abraham.
   Hal itu juga dipertegas pada kejadian 17:21.

   Itulah mengapa semua nabi" merupakan orang yahudi atau orang Israel.

   Mohon dikoreksi apabila saya salah tapi saya telah mencari di google bahwa muhamad merupakan satu"nya nabi yang berasal dari keturunan ismail bahkan nabi" dalam muslim pun hanya muhamad yang dianggap nabi dari keturunan ismail..
   Itulah mengapa saya menolak untuk mengimani al quran dan nabi muhamad karena jelas perjanjian Allah dengan Abraham itu dengan Ishak dan keturunannya bukan dengan Ismail bahkan setelah Abraham memohon kepada Allah agar melayakkan Ismail..

   Seandainya muhamad bukan keturunan ismail mungkin saya akan mempertimbangkannya..

   Hapus
 2. Kalau seandainya Agama tak pernah menjanjikan surga dan neraka ... apa anda masih mau menyembah Tuhan..???

  BalasHapus
 3. pertanyaa, jesus disalib untuk menghapuskan dosa umat kristian..jd apa guna lg kamu sembah dia?bknkah dosa kamu sdh trhapus?

  BalasHapus
  Balasan
  1. Tuhan Jesus bukan hanya untuk menghapus dosa umat kristiani, tetapi dosa seluruh umat manusia ciptaan Nya.
   Manusia hidup bukan hanya untuk untuk pengampunan dosa saja, namun memberitakan Firman Tuhan bagi mereka yang belum percaya agar ciptaan Nya dapat hidup sesuai dengan Firman Nya dengan landasan " KASIH".

   Hapus
  2. Tuhan Jesus bukan hanya untuk menghapus dosa umat kristiani, tetapi dosa seluruh umat manusia ciptaan Nya.

   -> untuk apa lagi ada pemurtadan jika semua dosa sdh ditebus?
   Yesus diutus untuk bani Israel pehalk pula nak menebus semua dosa umat manusia?

   Hapus
  3. semua dosa orang yg percaya kepadanya akan ditebus,kuncinya adalah mengenal siapakah DIA?..

   Hapus
 4. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

  BalasHapus
 5. kalian semua pada berdebat bagi saya tuhan itu cuman satu allah SWT dan junjungan saya adalah nabi muhammad SAW karena saya orang muslim makasaya lebih mempercayai allah....udahlah buat apa di perdebatkan kita sebagai manusia di ciptakan punya akal dan fikiran...masing2 punya kepercayaan yg berbeda...dan pembuktian tuhan itu siapa nanti kita juga akan tau pas hari kiamat itu datang...dan kita juga akan tau pas kita d akhirat siapa tuhan kita sebenarnya jd buat apa kita saling berdebat....,,,,,,,,,

  BalasHapus
 6. banyaknya berzikir dan banyaklah berfikir, berbahagialah yang mendapat pencerahan di hari akhir, dan janganlah kamu menyesali sesuatu yang telah kamu pilih, tunggu lah datangnya hari akhir. Subhanallah

  BalasHapus
 7. DaDi wong ki ra sah tau FUCK TO YOU ALL

  BalasHapus
 8. sunat lah sebelum burung kamu alot kotot,,sehingga pakai gunting tak putus harus pakai gergaji mesin,,,wkwkwkwkwkwkwk

  BalasHapus
  Balasan
  1. hehe..orang yg tidak mengenal tuhan

   Hapus
  2. hehe..orang yg tidak mengenal tuhan

   Hapus
 9. Cari dan baca Kisah para rasul pasal 10

  BalasHapus
 10. dapatkah ummat islam menunjukkan , dalam surah mana ( alquran dan hadist ) yang menerangkan bahwa nabi muhammad bersunat ? ummat islam hanya " membeo " pada pemuka agama tanpa mau mencaritau apa dan siapa nabi muhammad yg sebenarnya ( baca alquran dan hadist , bila kamu jujur pada hati nuranimu .... kamu akan meninggalkan islam , sebab nabi muhammad tidak lebih dari seorang begal yg setengah gila dari gurun pasir }

  BalasHapus
  Balasan
  1. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

   Hapus
 11. Dalam hadits yang di muat di dalam kitab 'at tamhid limaa fi al muwaththa'' Abu 'Umar Yusuf bin Abdillah Al Qurthubi menerangkan,
  عن ابن عباس "أن عبد المطلب ختن النبي صلى الله عليه وسلم يوم سابعه وجعل له مأدبة وسماه محمدا"
  Artinya:
  dari Ibnu Abbas;
  bahwa Abdul Muthtalib (kakek Nabi) mengkhitan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada hari ke tujuh (kelahiran beliau) dan membuat jamuan makan serta memberi nama dengan Muhammad

  BalasHapus
 12. Ternyata yang menulis postingan ini mengakui yesus adalah Tuhan. GBU.

  BalasHapus
 13. Anda keturunan abraham apa tidak? Kalau bukan keturunan abraham buat apa anda disunat?

  BalasHapus
 14. Yesus khan keturunan nabi abraham dari segi manusia jadi wajar dong yesus disunat.

  BalasHapus
 15. “sunat” dalam Perjanjian Lama adalah persiapan/ gambaran dari Pembaptisan di Perjanjian Baru. Yesus memperbaharui dan menggenapi hukum Taurat dengan memberikan hukum yang baru; Yesus tidak membatalkannya, namun menyempurnakannya dan memberikan arti yang lebih penuh terhadap apa yang ditentukan dalam hukum Taurat Musa. Bahwa kekudusan tidak hanya sesuatu yang terlihat dari luar namun lebih kepada apa yang ada di dalam hati. Dan kekudusan yang sejati inilah yang menghantar kita kepada keselamatan kekal.

  BalasHapus
 16. tlg jangan sok tau soal bibel, TONG KOSONG NYARING BUNYINYA..

  BalasHapus
 17. Kristus ingin membuktikan bahwa Dia sungguh-sungguh mempunyai kodrat manusia dan untuk memberikan persetujuan bahwa tanda perjanjian yang diberikan oleh Allah dalam Perjanjian Lama adalah sah. Kristus sebagai keturunan Abraham – yang telah menerima perintah Tuhan bahwa sunat adalah tanda perjanjian dan ungkapan iman (lih. Kej 17:10) – juga disunat. karena Kristus disunat, maka bangsa Yahudi tidak mempunyai alasan untuk tidak menerima Kristus. Kristus juga menunjukkan bahwa ketaatan untuk menjalankan perintah Tuhan sesungguhnya sangatlah penting, sehingga Dia disunat pada hari ke-delapan (lih. Luk 2:21; bdk. Im 12:3) Dengan mengambil dan menjalankan sunat, maka Kristus dapat membebaskan manusia dari hukum ini dan memberikan hukum yang lebih sempurna (lih. Gal 4:4-5) – yaitu sunat secara rohani. Sunat rohani, yang menandai kita menjadi anak-anak Allah melalui rahmat-Nya, terjadi pada saat Pembaptisan, di mana melaluinya kita “dilahirkan kembali dalam air dan Roh” (Yoh 3:5). Kelahiran kembali ini ditandai dengan “menanggalkan manusia lama berserta segala hawa nafsunya …dan mengenakan manusia baru di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya.” (Ef 4:22-24).

  BalasHapus
 18. Bwt TS:Dari tata bahasa aja udah berantakan.susah mau diskusi jadinya.

  BalasHapus
 19. Yesus bilang dia dtng bukan utk meniadakan hukum taurat dan satu iotapun tak Alan dihilangkan dr taurat..
  org Kristen itu sebnarnya pintar2 dan mereka juga banyak yg bingung dgn isi kitab mereka yg kontradiksi dan aspal .. mereka lebih percaya apa kata Paulus dan gereja Daripada Yesus sendiri. /semoga mereka dapat hidayah seperti saya .
  Mr. Angga ketua Muallaf Kab. Karimun Kepri

  BalasHapus
 20. http://www.katolisitas.org/mengapa-yesus-disunat-kita-tidak/

  BalasHapus